دانش و فناوری روز

راهنمای تعمیر پکیج در منزل

یک پکیج بدون مخزن به جای این که آب را از قبل گرم کند، در لحظه این کار را انجام می دهد که در این صورت میزان مصرف انرژی به اندازه قابل توجهی کاهش می یابد. سازندگان پکیج بدون مخزن پیشنهاد می دهند دستگاه حداقل سالی یک بار تخلیه شود …

توضیحات بیشتر »