متن و جملات زیبا با موضوع زندگی زیباست (8)

 

شیرها روش خاصی برای شکار دارند….

آنها از افراد سالخورده و بی چنگ و دندان برای شکار استفاده می کنند به  این ترتیب که دسته ی شیرهابز کوهی را دردره ای تنگ و باریک به دام می اندازند .شیرهای جوان در یک سمت و شیرهای پیر در سمت دیگر دره جمع می شوند.شیرهای پیر با آخرین توان با صدای بلند غرش می کنند و حیوانات درون مسیر با شنیدن صدای غرش به جهت مخالف می دوند و یکراست به دام شیرهای جوان منتظر می افتند…..

حکایت ما نیز چنین است اگر به سمت ترسهای خود برویم آسیبی به ما نخواهد رسید بلکه این فرار است که ما را به دام می اندازد…..

اکنون ببینید در زندگی از چه می ترسید.

ببینید در خودتان از چه می ترسید.

با چشم باز و قلبی گشوده به درون ترس خود نفوذ کنید ،خواهید دید ترس همچون اتاقی خالی است .ترس فقط به اندازه ی اجتناب شما قدرتمند است .

هر چه بیشتر از ترس روی گردانید و نخواهید که در آغوشش کشید ،قدرت بیشتری به آن می بخشید ……دیل کارنگی می گوید؛

بشر آنقدر که از ترس حوادث اتفاق نیفتاده در آینده در رنج است ،از خود آن اتفاق آنقدر رنج نبرده است….ترست را در آغوش بکش!

 

مثبت اندیشی به معنای خود را گول زدن نیست 

مثبت اندیشی به معنای ندیدن مشکلات نیست 

بلکه مثبت اندیشی یعنی : باور داشته باشید , برای هر مشکلی راهی هست 

باور داشته باشید , راه رسیدن به خواسته های‌تان , عزم و اراده خودتان است 

باور داشته باشید , اگر به هدفی نرسیدیم , آخر دنیا نیست

باور داشته باشید که انسان‌ها , قصد آزار شما را ندارند 

بلکه آن ها هم مشکلات خودشان را دارند

و از همه مهم تر : باور داشته باشید که همه چیز در دست قدرت لایزال خداوند است 

از امروز تلاش کنید , مثبت باشید

فردی مثبت اندیش اما واقع گرا

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ، ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ؟

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ،

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ…

ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ .. 

ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﻭ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ‏» ﮔﻮﺵ ﮐﻦ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ ‏» ﻓﮑﺮ ﮐﻦ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﺝ ﮐﻨﯽ ‏» ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯽ ‏» ﺑﺒﺨﺶ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﯽ ‏» ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻦ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻨﻔﺮ ‏» ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ …

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ … 

ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ ﮐﻦ، زندگی ﮐﻦ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ

 

خداوندا!

گاهی یادم میرود چیزهایی که امروز دارم پاسخ دعاهای چند سال پیشم هست

گاهی یادم میرود بنده هستم و صلاحم را تو بهتر میدانی 

گاهی هم شاید باید گوشه ای خلوت کنم و یک دل سیر گریه کنم و بگویم:

“پروردگارا ببخش آن گناهی را که  سبب حبس و برآورده نشدن دعایم میشود”

مرا ببخش به خاطر تمام لحظاتی که بودی و حضورت را احساس نکردم و ناامید بودم. ببخش همه را صدا زدم و هر دری را زدم ، جز نام تو و درگاه تو را.

ببخشم برای تمام لحظاتی که منتظرم بودی و من نبودم . ببخشم برای تمام گله هایی که کردم و نفهمیدم که گاهی از سر حکمت نمیدهی و از سر رحمت دادی و تشکر نکردم.

و در نهایت بر تو توکل میکنم ،

چه زیبا گفتی: 

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟”

بیشتر بخوانید:  جملات زیبا و خواندنی (3)