پوسترهای روز کارگر _ عکس های روز کارگر

نامت که شکوه کار و تکاپوست، تنها واژه ماندگار روزگار است

نام تو ثبت است بر تمام جراید عالم

از بسته ترین زوایای «اهرام»، تا بازترین گوشه های تخت جمشید!

روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

تبریک روز کارگر

5cc99a190eef2 2019 05 1 پوسترهای روز کارگر   عکس های روز کارگر

کارت تبریک روز کارگر

5cc99a1551fbd 2019 05 1 پوسترهای روز کارگر   عکس های روز کارگر

کارت پستال روز کارگر

5cc99a110064f 2019 05 1 پوسترهای روز کارگر   عکس های روز کارگر

پوسترهای روز کارگر

5cc99a08e07e0 2019 05 1 پوسترهای روز کارگر   عکس های روز کارگر

تصاویر روز کارگر

5cc99a0407905 2019 05 1 پوسترهای روز کارگر   عکس های روز کارگر

تبریک روز کارگر

5cc99a0018e48 2019 05 1 پوسترهای روز کارگر   عکس های روز کارگر


5cc999f81a5a8 2019 05 1 پوسترهای روز کارگر   عکس های روز کارگر


بیشتر بخوانید:  عکس نوشته تبریک روز زن