عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 4 مرداد 97

05 04 01 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 4 مرداد 97

بازدیدکنندگان از یک استخر مملو از توپ در ملبورن استرالیا

05 04 02 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 4 مرداد 97

اعتراض دامداران فرانسوی با گوسفندان خود

05 04 03 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 4 مرداد 97

مردم ایستاده روی بام یک خانه پس از شکستن یک سد و جاری شدن سیل در لائوس

05 04 05 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 4 مرداد 97

سطح سیاره مریخ

05 04 06 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 4 مرداد 97

یک معترض با سلاح دست ساز در اعتراضات ضد دولتی نیکاراگوئه

05 04 07 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 4 مرداد 97

مسابقات دراگ ریسینگ در دنور آمریکا

05 04 08 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 4 مرداد 97

مراسم مذهبی راهبان بودایی برای کودکان فوتبالیست نجات یافته از غاری در تایلند