بایگانی برچسب: حکایت

حکایت خر در گل مانده

خر در گل مانده حکایت «خر در گل مانده» مردی خری دید که در گل گیرکرده بود و صاحب خر از بیرون كشیدن آن خسته شده بود.  برای كمك كردن دُم خر را گرفت و زور زد!  دُم خر از جای كنده شد. فریاد از صاحب خر برخاست كه ، …

توضیحات بیشتر »