تست هوش های جالب – روبکا https://robeka.ir Wed, 29 Aug 2018 16:00:03 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 تست هوش: عددسازی منطقی! https://robeka.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d8%af%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%db%8c/ Wed, 29 Aug 2018 16:00:03 +0000 http://robeka.ir/?p=16289   ماتریسی از اعداد دو رقمی داریم. یکی از این اعداد، مجهول است. آیا می توانید با توجه به منطق موجود، عدد مجهول را مشخص کنید؟     تست هوش ریاضی   راهنمایی : در این نوع معماها، اعداد مجهول، لزوماً حاصل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بقیه اعداد نیستند . ◊◊◊ ◊◊◊ …

نوشته تست هوش: عددسازی منطقی! اولین بار در روبکا. پدیدار شد.

]]>
 

ماتریسی از اعداد دو رقمی داریم. یکی از این اعداد، مجهول است. آیا می توانید با توجه به منطق موجود، عدد مجهول را مشخص کنید؟

 

  intelligence testing 3 1 تست هوش: عددسازی منطقی!

تست هوش ریاضی

 

راهنمایی : در این نوع معماها، اعداد مجهول، لزوماً حاصل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بقیه اعداد نیستند .

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

 

پاسخ تست هوش: عددسازی منطقی!

31

اعداد ستون وسط به صورت زیر ایجاد شده اند:

رقم یکان عدد، رقم یکان عدد سمت راست خودش است.

رقم دهگان این عدد، رقم دهگان عدد سمت چپش می باشد.

 

نوشته تست هوش: عددسازی منطقی! اولین بار در روبکا. پدیدار شد.

]]>