بایگانی برچسب: آداب زندگی

عکس های زیبا به همراه متن در مورد زندگی

جملات زندگی زیبا یه ﻭﻗﺘﺎ ﻻﺯﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ …. ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﺸﺘﺘﻦ … ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪﺗﻦ … ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮﻥ … ﮐﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻦ!!! ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺟﻮﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﯽ … ﺯﺧﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ … ﮐﯿﺎ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﭙﺎﺷﻦ … ﮐﯿﺎ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ … ﮐﯿﺎ ﺑﺎ …

توضیحات بیشتر »