ادبیات و شعر

حکایت های زیبا و پند آموز از بهلول

حکایت های خواندنی از بهلول داستان بهلول: پند دادن بهلول به هارون روزی بهلول بر هارون الرشید وارد شد هارون گفت:مرا پندی بده بهلول پرسید: اگر در بیابانی بی آب و علف تشنگی بر تو غلبه نماید چندان که مشرف به موت گردی، در مقابل جرعه ای آب چه میدهی؟ …

توضیحات بیشتر »