20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا

عکاسان زیادی زیبایی های خیره کننده ی این مناطق را به تصویر کشیده اند، دیدن این مناطق بکر و زیبا دور از شلوغی های روزمره ی زندگی به ما یادآور می شود که حفاظت از پارک های ملی برای نسل های آینده حیاتی است و ما نمی توانیم اجازه دهیم که آیندگان فقط عکس هایی را از این پارک های ملی ببینند.

بیشتر بخوانید:  عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 20 تیر 97
National Park 1 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا

 

پارک ملی سکویا، کالیفرنیا
National Park 1 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی برایس کنیون، یوتا
National Park 2 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی صهیون، یوتا
National Park 2 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی دریاچه ی کراتر، اورگان
National Park 3 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی گراند تتون، وایومینگ
National Park 3 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی کنیون‌لندز، یوتا
National Park 4 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی آکادیا، مین
National Park 4 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی یلوستون، وایومینگ
National Park 5 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی المپیک، واشنگتن
National Park 5 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی یوسیمیتی، کالیفرنیا
National Park 6 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی کانگری، کارولینای جنوبی
National Park 7 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی آرچز، یوتا
National Park 8 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی ساگوارو، آریزونا
National Park 9 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی ساگوارو، آریزونا
National Park 10 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی یلوستون، وایومینگ
National Park 11 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی شنندوا، ویرجینیا
National Park 12 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی کوه‌های بزرگ اسموکی، تنسی
National Park 13 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی یوسیمیتی، کالیفرنیا
National Park 14 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی دریاچه ی کراتر، اورگان
National Park 15 20 عکس دیدنی از پارک های ملی با زمین های رنگین کمانی در ایالات متحده آمریکا
پارک ملی درخت جاشوآ، کالیفرنیا