عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 19 خرداد 97

03 13 01 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 19 خرداد 97

حلقه زنان دور یک خودروی پلیس شیلی در اعتراض به خشونت جنسیتی علیه زنان

03 13 02 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 19 خرداد 97

زرافه ها در باغ وحش کلکته هند

03 13 03 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 19 خرداد 97

بوسه بر نقاشی راجینیکانت بازیگر هندی بر روی بدن یک مرد

03 13 06 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 19 خرداد 97

خانه های در آتش سوخته ناشی از فوران آتشفشان هاوایی

03 13 07 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 19 خرداد 97

نگاه یک سفیدغاز در باغ وحشی در آلمان

03 13 08 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 19 خرداد 97

مراسم تشییع قربانیان آتشفشان هفته گذشته در گواتمالا/ خبرگزاری فرانسه

03 13 09 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 19 خرداد 97

مبارزه در یک جشنواره سالانه آیینی در بالی اندونزی

03 13 10 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 19 خرداد 97

بدون شرح