Dmax

نحوه گرم کردن غذاهای مانده

نحوه گرم کردن غذاهای مانده نحوه گرم کردن غذاهای مانده

 

ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﯿﻢ؟

• ﭘﯿﺘﺰﺍ

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﻓﺮ، ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﮔﺎﺯ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﮐﻢ ﺩﺍﻍ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺯﯾﺮ ﻧﺎﻥ ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺩ ﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺁﺏ ﺭﻭﯼ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﺷﻮﺩ.

 

• ﺫﺭﺕ ﮐﺒﺎﺑﯽ

ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺫﺭﺕ ﮐﺒﺎﺑﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻓﺮﻭ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

 

• ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ

ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

 

• ﺍﺳﺘﯿﮏ

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﻓﺮ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﻤﯽ ﺳﺮﺥ ﺷﻮﺩ.

بیشتر بخوانید:  طرز تهیه دمنوش زرشک