مدل گیر مو بچه گانه

نمونه هایی از زیباترین گیرهای پاپیونی بچه گانه

baby2 hair2 stylists2 مدل گیر مو بچه گانه
baby2 hair2 stylists1 مدل گیر مو بچه گانه

گیر مو دخترانه

baby2 hair2 stylists3 مدل گیر مو بچه گانه
baby2 hair2 stylists4 مدل گیر مو بچه گانه

گیر مو پاپیونی

baby2 hair2 stylists5 مدل گیر مو بچه گانه
baby2 hair2 stylists6 مدل گیر مو بچه گانه

گیرهای مجلسی

baby2 hair2 stylists7 مدل گیر مو بچه گانه
baby2 hair2 stylists8 مدل گیر مو بچه گانه

ایده هایی برای گیرهای بچه گانه

baby2 hair2 stylists9 مدل گیر مو بچه گانه
baby2 hair2 stylists10 مدل گیر مو بچه گانه

شیک ترین گیرموهای بچه گانه

baby2 hair2 stylists11 مدل گیر مو بچه گانه
baby2 hair2 stylists12 مدل گیر مو بچه گانه

گیر مو دخترانه

 

منبع: بیتوته