مدل تل های دخترانه

از تل های زیر ایده بگیرید و آن ها را با لباس دختر بچه هایتان ست کنید.

tel1 head2 model1 مدل تل های دخترانه
tel1 head2 model2 مدل تل های دخترانه

تل سرهای شیک دخترانه

tel1 head2 model3 مدل تل های دخترانه
tel1 head2 model4 مدل تل های دخترانه

مدل تل نمدی

tel1 head2 model5 مدل تل های دخترانه
tel1 head2 model7 مدل تل های دخترانه

تزیین تل سر با روبان

tel1 head2 model8 مدل تل های دخترانه
tel1 head2 model9 مدل تل های دخترانه

تل سر کشی

tel1 head2 model10 مدل تل های دخترانه
tel1 head2 model11 مدل تل های دخترانه

تل سر پاپیونی

tel1 head2 model16 مدل تل های دخترانه
tel1 head2 model12 مدل تل های دخترانه

مدل تل پارچه ای

 

منبع: بیتوته