متن زیبای خدایا شکرت

thankyou god text2 1 متن زیبای خدایا شکرت

جملات خدایا شکر

زندگیم زیباست 

و روز به روز، 

رو به کمال و شکوفایست،

چون من طراح زندگی خود هستم 

خدایا شکرت

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

خدایا شکرت بابت همه چیز

خدا کنه یه روز بیاد

که همه از ته دل بگن

“خدایا شکرت، چقدر حالم خوبه”

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

جملات خدایا شکر

‍ گاهی وقتها تشکر کردن از خدا

فقـط گفتن کلمه‌ی

خدایا شکرت نیست

گاهی وقتها برای تشکر از خدا

باید کاری کرد …

دلی را شاد کرد …

گلی را هدیه داد …

دستی را گرفت …

و بخششی را تقدیم کرد !

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

 جملات خدایا شکر

یه روزهایی تو زندگیمون هست

که هیچ اتفاق خاصی نمیفته

ما به این روزا میگیم تکراری

ولی حواسمون نیست که

میتونست اتفاقای بدی بیفته

 خدایا شکرت 

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

خدایا شکر

خدایا شکرت پنجره دل رو بسوی تو باز میکنیم

هوای مهربونی رو نفس میکشیم و بخاطر فرصت جدیدی که به ما دادی تا مهربانتر و عاشقانه تر زندگی کنیم

شاکر و سپاسگزاریم

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

خدایا شکرت

گاهی هم نه برای اینکه

دنبال ازدیاد نعمتیم….

نه از ترس…

نه از روی عادت….

نه برای دل خودمان….

تنها برای ــــدا…..

بگوییم:

خدایا شکرت

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

متن زیبا خدایا شکرت

خدایا

بابت هر شبے 

که بے شکر سر بر بالین گذاشتم 

بابت لحظات شـادے 

که به یادت نـبودم 

بابت هر گره 

که به دست تو باز شد 

و من به شانس نسبت دادم

مرا ببخـــش.

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

جملات سپاسگزاری از خدا

عشق یعنے

یه همراه خوب

عشق یعنے

داشتن دوستان خوب

دوستان خوب یعنے

نعمت خدا

خدایا شکر براے

نعمتهای زیبات

متن خدایا شکرت

امروز را بلند بخند …

بلند بگو خدایا شکرت …

بلند آواز سر بده مانند گنجشک‌ها ،

شاد باش ، دیگران را خوشحال کن !

دوستانت را قضاوت نکن ،

قبل از آن که کسی را نصیحت کنی

یک روز با او بگذران …

با کفش‌های او راه برو …

از زندگی‌اش باخبر باش ……

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

متن کوتاه خدایا شکرت

الــهـی صبح را آفریدے و ما را

خلقتی دوباره بخشیدے

خلقت دوباره تو را

دراین صبح فرح بخش

شاکر هستیم ، خدایا شکرت …

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

جملات سپاسگزاری از خدا

خدا را ستایش کنید 

نه تنها به خاطر

چیز هایی که به آن

 نیاز دارید

بلکه به خاطر داشتن

 خیلی چیز هایی که 

باید شکر آن را بجا بیاورید.

خدایا شکرت

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

متن زیبا خدایا شکرت

چون میگذرد غمی نیست 

خدایا شکرت

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

 متن کوتاه خدایا شکرت

خدایا هزاران بارشکرت که به همه خواسته هام رسیدم

 الهی شکرت که بهترینها را برام مقدر کردی.

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

عکس نوشته خدایاشکرت

خودم را سرشار از 

وحدت با عشق الهی می بینم

 که پیرامونم سرشار از آشتی ،

 بخشش و ثروت الهی است و من نیز 

سهم خود را به وفور می ستانم .

 خدایا شکرت

5b4e68c52611e Text separator4 متن زیبای خدایا شکرت

 خدایا شکرت بابت همه چیز

دلخوشم به خدا…

سفره اے که پهن کرده اے

و بدون منت به همه مےبخشے!

به بخشنده بودنت و اینکه مرا

مےبخشے و در آغوش مےگیرے!

به قدرتت که از عدم،

زندگے مےآفرینے! 

خدایا شکرت 

بیشتر بخوانید:  حکایت نصیحت های جالب گنجشک به مرد دمشی