عکس های مسعود صادقلو

مسعود صادقلو متولد ۱۸ فروردین ۱۳۶۵ در تهران، خواننده است.

اولین بار با فیت دادن شروع به قدم در راه موسیقی زیرزمینی گذاشت، همکاریش اش با رضا شیری و سپس مسعود جهانی کارهایش را حرفه ای منتشر کرد و خیلی زود دیده شد.

بیوگرافی d8 a8 db 8c d9 88 da af d8 b1 d8 a7 d9 81 db 8c  d9 85 d8 b3 d8 b9 d9 88 d8 af  d8 b5 d8 a7 d8 af d9 82 d9 84 d9 88 3 242x300 عکس های مسعود صادقلو

عکس های مسعود صادقلو

 

بیوگرافی d8 a8 db 8c d9 88 da af d8 b1 d8 a7 d9 81 db 8c  d9 85 d8 b3 d8 b9 d9 88 d8 af  d8 b5 d8 a7 d8 af d9 82 d9 84 d9 88 4 300x300 عکس های مسعود صادقلو

عکس مسعود صادقلو

بیشتر بخوانید:  عکس های رحیم شهریاری خواننده تبریزی

بیوگرافی d8 a8 db 8c d9 88 da af d8 b1 d8 a7 d9 81 db 8c  d9 85 d8 b3 d8 b9 d9 88 d8 af  d8 b5 d8 a7 d8 af d9 82 d9 84 d9 88 5 300x287 عکس های مسعود صادقلو

عکس های جدید مسعود صادقلو

بیوگرافی d8 a8 db 8c d9 88 da af d8 b1 d8 a7 d9 81 db 8c  d9 85 d8 b3 d8 b9 d9 88 d8 af  d8 b5 d8 a7 d8 af d9 82 d9 84 d9 88 2 244x300 عکس های مسعود صادقلو

عکس جدید مسعود صادقلو

بیوگرافی d8 a8 db 8c d9 88 da af d8 b1 d8 a7 d9 81 db 8c  d9 85 d8 b3 d8 b9 d9 88 d8 af  d8 b5 d8 a7 d8 af d9 82 d9 84 d9 88 300x231 عکس های مسعود صادقلو