عکس های شهادت امام علی (ع)

در آن شب قدری که قدرش را نمی دید / دست شقاوت تیغه ای از کینه ها داشت

در سجده افتاد آفتاب و ذکر می گفت / در زیر لب«فزت برب الکعبه»را داشت …

شهادت امام علی (ع) تسلیت باد

martyrdom4 holi3 ali1 عکس های شهادت امام علی (ع) martyrdom4 holi3 ali2 عکس های شهادت امام علی (ع)

عکس های شهادت حضرت علی

martyrdom4 holi3 ali3 عکس های شهادت امام علی (ع) martyrdom4 holi3 ali4 عکس های شهادت امام علی (ع)

کارت پستال شهادت حضرت علی

martyrdom4 holi3 ali5 عکس های شهادت امام علی (ع) martyrdom4 holi3 ali6 عکس های شهادت امام علی (ع)

تصویرهای شب های قدر

بیشتر بخوانید:  عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 30 اردیبهشت 97

martyrdom4 holi3 ali7 عکس های شهادت امام علی (ع) martyrdom4 holi3 ali8 عکس های شهادت امام علی (ع)

عکس های شهادت امام علی

martyrdom4 holi3 ali9 عکس های شهادت امام علی (ع) martyrdom4 holi3 ali10 عکس های شهادت امام علی (ع)

کارت تسلیت شهادت امام علی

martyrdom4 holi3 ali11 عکس های شهادت امام علی (ع) martyrdom4 holi3 ali12 عکس های شهادت امام علی (ع)

تصاویر کارت پستال شهادت حضرت علی

martyrdom4 holi3 ali13 عکس های شهادت امام علی (ع)

کارت پستال شهادت امام علی