عکس های دیدنی وجالب روز؛ از مراسم سالانه باله تا بیمارستان حیوانات در تایلند

03 08 01 1 عکس های دیدنی وجالب روز؛ از مراسم سالانه باله تا بیمارستان حیوانات در تایلند

دراز کشیدن یک زوج بریتانیایی زیر آفتاب در پارکی در شهر لندن/ گاردین

03 08 02 عکس های دیدنی وجالب روز؛ از مراسم سالانه باله تا بیمارستان حیوانات در تایلند

حاضر شدن برای شرکت در هجدهمین مراسم سالانه باله وین در شهر مسکو/ رویترز

03 08 03 1 عکس های دیدنی وجالب روز؛ از مراسم سالانه باله تا بیمارستان حیوانات در تایلند

رونمایی از مجسمه رافائل نادال همزمان با برگزاری تورنمنت تنیس اوپن فرانسه/ آسوشیتدپرس

03 08 07 1 عکس های دیدنی وجالب روز؛ از مراسم سالانه باله تا بیمارستان حیوانات در تایلند

پاشیدن آب برای خنک کردن شرکت کنندگان در مسابقه دو ماراتون در شهر اومسک روسیه/ رویترز

03 08 06 1 عکس های دیدنی وجالب روز؛ از مراسم سالانه باله تا بیمارستان حیوانات در تایلند

موج سواری در ساحل سانتامونیکا در ایالت کالیفرنیا آمریکا/ رویترز

03 08 08 1 عکس های دیدنی وجالب روز؛ از مراسم سالانه باله تا بیمارستان حیوانات در تایلند

بیمارستان حیوانات در تایلند. سونوگرافی از جنین یک میمون آبستن/ رویترز

03 08 10 1 عکس های دیدنی وجالب روز؛ از مراسم سالانه باله تا بیمارستان حیوانات در تایلند

سرویس اتوبوس دوطبقه برای دانشجویان دانشگاه شهر داکا بنگلادش/ گاردین

 

منبع: بیتوته