عکس های جالب و دیدنی پنجشنبه 20 اردیبهشت 97

02 17 01 عکس های جالب و دیدنی پنجشنبه 20 اردیبهشت 97

یک جانور دریایی

02 17 02 عکس های جالب و دیدنی پنجشنبه 20 اردیبهشت 97

عکسی هوایی از بیش از پانصد اردک در بنگلادش

02 17 03 عکس های جالب و دیدنی پنجشنبه 20 اردیبهشت 97

نمایشگاه سالانه سلاح در تگزاس آمریکا

02 17 04 عکس های جالب و دیدنی پنجشنبه 20 اردیبهشت 97

پرنس چارلز بریتانیا در یک کارخانه تولید شامپوی اردکی در نیس فرانسه

02 17 11 عکس های جالب و دیدنی پنجشنبه 20 اردیبهشت 97

مردان قایق سوار در رودخانه فرانکفورت آلمان

02 17 06 عکس های جالب و دیدنی پنجشنبه 20 اردیبهشت 97

پرواز یک هواپیما به شکل و شمایل هواپیماهای جنگ جهانی اول در بلژیک

02 17 07 عکس های جالب و دیدنی پنجشنبه 20 اردیبهشت 97

یک کشتی توریستی در مقابل آبشار مهیب سوئیس

02 17 08 عکس های جالب و دیدنی پنجشنبه 20 اردیبهشت 97

معاینه یک جغد

02 17 09 عکس های جالب و دیدنی پنجشنبه 20 اردیبهشت 97

افتادن یک بازیکن بسکتبال NBA درمیان تماشاگران

02 17 10 عکس های جالب و دیدنی پنجشنبه 20 اردیبهشت 97

یک درخت هنگام وقوع پدیده شفق قطبی در انگلستان