عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 24 تیر 97

04 19 01 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 24 تیر 97

بدون شرح

04 19 02 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 24 تیر 97

فوتبال سنتی نپالی ها در شالیزار

 

04 19 03 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 24 تیر 97

تفریح یک خرس در باغ وحش کراسنویارسک، روسیه

04 19 04 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 24 تیر 97

فیات 124 اسپایدر

04 19 05 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 24 تیر 97

بدون شرح

04 19 06 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 24 تیر 97

تمرین نیروهای ویژه پلیس آلمان

 

04 19 07 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 24 تیر 97

جشنواره سنت مارتی در اسپانیا

 

04 19 09 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 24 تیر 97

تمرین تئاتر در نیویورک

04 19 10 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 24 تیر 97

نخستین ناوهواپیمابر چینی در بندر لیائونینگ، چین