عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 97

 عکس های 23 اردیبهشت 97 6 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 97

“سارا مالالی” نخستین اسقف زن منصوب شده کلیسای جامع “سنت پاول” لندن به رسم آیینی هنگام نخستین ورودش به عنوان اسقف جدید کلیسا، با عصا به در می‌کوید.

 عکس های 23 اردیبهشت 97 7 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 97

باغدار فلسطینی به همراه محصول هلو که تازه چیده شده است- منطقه جنوبی نوار غزه
عکس های 23 اردیبهشت 97 8 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 97لوتوس اِورا 2018

 عکس های 23 اردیبهشت 97 9 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 97

میمون‌های لمور در بورسا ترکیه

 عکس های 23 اردیبهشت 97 10 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 97

نمایشگاه بین‌المللی گربه‌ها و سگ‌های خانگی در آلمان
عکس های 23 اردیبهشت 97 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 97بدون شرح

 عکس های 23 اردیبهشت 97 2 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 97

کارگری در حال جداسازی گلبرگ های رز در یک کارگاه تولید شیرینی از گل رز- یون آن، چین

 عکس های 23 اردیبهشت 97 3 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 97

مسیر پیاده روی در طبیعت متفاوت در موگلزبرگ، سوئیس

 عکس های 23 اردیبهشت 97 4 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 97

برگزاری یک مراسم یادبود سنتی در شمال اسپانیا

عکس های 23 اردیبهشت 97 5 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 97

 در حاشیه پایان یک بازی فوتبال در استادیومی در شهر هامبورگ آلمان