عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 14 مرداد 97

05 12 01 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 14 مرداد 97

مسابقات شیرجه (پرش) به داخل رودخانه در بوسنی و هرزگوین/ رویترز

05 12 02 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 14 مرداد 97

جشنواره روستایی در جاوه اندونزی

  05 12 04 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 14 مرداد 97

تلاش برای مهار آتش سوزی جنگل‌های ایالت کالیفرنیا آمریکا

05 12 05 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 14 مرداد 97

یک کهنه سرباز بریتانیایی در حال نوشتن دل نوشته بر روی یک نماد جنگ

05 12 06 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 14 مرداد 97

شیر آبی تازه متولد شده در باغ وحش هامبورگ

05 12 07 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 14 مرداد 97

عضو یک قبیله در استرالیا

05 12 08 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 14 مرداد 97

آتش بازی جنگنده های ارتش رومانی

05 12 10 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 14 مرداد 97

فلامینگوهای مهاجر مقابل یک قلعه در آبهای یونان