عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 13 خرداد 97

03 11 02 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 13 خرداد 97

کارخانه تولید ابریشم در استان جیانگسو چین

03 11 03 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 13 خرداد 97

دراز کشیدن مردم در میان یک بزرگراه در هوای گرم دهلی نو

03 11 04 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 13 خرداد 97

هواداران تیم ملی کره جنوبی در دیدار مقابل بوسنی در سئول

03 11 07 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 13 خرداد 97

یک ماهیگیر در جزیر گوکی چین

03 11 08 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 13 خرداد 97

آب خوردن یک میمون در جاموی هند

03 11 09 عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 13 خرداد 97

نور تلفن های همراه هزاران نفر از تجمع کنندگان مقابل پارلمان گرجستان