عکس های جالب و دیدنی روز چهار شنبه 21 شهریور 97

06 17 02 عکس های جالب و دیدنی روز چهار شنبه 21 شهریور 97

الگوی طراحی شده مقابل ساختمانی در برلین

06 17 04 عکس های جالب و دیدنی روز چهار شنبه 21 شهریور 97

یک جوجه پرنده در دهان یک جغد در یک پارک جنگلی در المان

06 17 05 عکس های جالب و دیدنی روز چهار شنبه 21 شهریور 97

بدون شرح

06 17 07 عکس های جالب و دیدنی روز چهار شنبه 21 شهریور 97

بدون شرح

06 17 08 عکس های جالب و دیدنی روز چهار شنبه 21 شهریور 97

یک زن نظامی کره شمالی در مقابل گروهی از زنان در یک مراسم جشن در پیونگ یانگ

06 17 09 عکس های جالب و دیدنی روز چهار شنبه 21 شهریور 97

بدون شرح

06 17 10 عکس های جالب و دیدنی روز چهار شنبه 21 شهریور 97

 

بدون شرح