عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 6 تیر 97

04 05 01 عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 6 تیر 97

سربازان ارتش کره جنوبی در شصت و هشتمین سالگرد جنگ کره

04 05 02 عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 6 تیر 97

شنای خرس قطبی در پارک وحش یورکشایر بریتانیا

04 05 03 عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 6 تیر 97

سلفی گرفتن در یک مزرعه گل آفتابگردان- چبن

04 05 04 عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 6 تیر 97

تمرین فوتبال در یک مهد کودک چینی

  04 05 07 عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 6 تیر 97

سوزاندن مواد مخدر از سوی پلیس میانمار

04 05 08 عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 6 تیر 97

یک مرد با یک کودک در حال راه رفتن روی ذغال در یک فستیوال سنتی در اسپانیا