عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 10 مرداد 97

05 09 03 عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 10 مرداد 97

شادی پس از پیروزی در مسابقه بیسبال در بوستون

05 09 04 عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 10 مرداد 97

جشنواره ای سنتی در مکزیک

05 09 05 عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 10 مرداد 97

نمونه اولیه موتورسیکلت برقی هارلی دیویدسون

05 09 07 عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 10 مرداد 97

نصب پرچم سوئیس به متراژ 80*80 توسط صخره نوردها در ارتفاعات صربستان

05 09 09 عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 10 مرداد 97

مداوای یک کانگورو زخمی در یک مرکز درمانی در ملبورن استرالیا/ خبرگزاری فرانسه

05 09 10 عکس های جالب و دیدنی روز چهارشنبه 10 مرداد 97

مزرعه ذرت – آلمان/ خبرگزاری آلمان