عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 7 تیر 97

04 06 01 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 7 تیر 97

قایق‌های خالی در کرانه رود “بوریگانگا” در شهر داکا بنگلادش

04 06 02 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 7 تیر 97

کارگران در میان هزاران خرس اسباب بازی در شاندونگ چین

04 06 04 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 7 تیر 97

هدایت یک گرکدن به داخل یک محفظه توسط کارکنان حیات وحش کنیا در نایروبی

 

04 06 06 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 7 تیر 97

غروب “ساحل نخل” در ایالت فلوریدا آمریکا

04 06 07 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 7 تیر 97

پلی در شهر جیانگسو چین

04 06 08 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 7 تیر 97

بدون شرح

04 06 09 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 7 تیر 97

یک کشاورز نپالی در زمین کشاورزی خود

04 06 10 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 7 تیر 97

یک طوفان در حال نزدیک شدن به ایالت فلوریدا