عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 21 تیر 97

04 17 09 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 21 تیر 97

تصویری گرفته شده با “پهپاد” از دریاچه‌ای کوچک در منطقه ” جاکوبزدورف” آلمان/ خبرگزاری آلمان

 

04 17 08 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 21 تیر 97

حرکات اکروباتیک یک راهب 9 ساله در معبدی در هندوستان

04 17 07 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 21 تیر 97

پرواز جنگنده های اف 35 بر فراز لندن

04 17 06 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 21 تیر 97

سخنرانی یک ربات به نام سوفیا در هنگ کنگ

04 17 05 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 21 تیر 97

یک مرد در میان اسب های وحشی در اسپانیا

04 17 04 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 21 تیر 97

بدون شرح

04 17 02 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 21 تیر 97

 

دو زرافه در منطقه حفاظت شده ” گورونگورو” تانزانیا/عکس روز وب سایت “نشنال جئوگرافی”