عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 10 خرداد 97

03 09 01 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 10 خرداد 97

مراسم استقبال از “روز جهانی بدون دخانیات” در مدرسه‌ای در چین

03 09 02 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 10 خرداد 97

جشن پیروزی یک تیم بیسبال در آمریکا

03 09 03 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 10 خرداد 97

نمایش رزمی یک گروه تکواندوکار کره جنوبی در حاشیه حضور هفتگی پاپ در میدان سنت پترز واتیکان

03 09 04 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 10 خرداد 97

منتخب رویترز از زیبایی های آسمان بارانی

03 09 05 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 10 خرداد 97

بدون شرح

03 09 07 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 10 خرداد 97

ماه کامل در مجاورت مجسمه بودا در هانوی ویتنام
یک جاده در احاطه جریان گدازه های آتشفشان هاوایی

03 09 08 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 10 خرداد 97

هندوهای بالی در جریان برگزاری یک جشن در جزیره بالی اندونزی

03 09 09 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 10 خرداد 97

صعود به قله کوه “پونتا کالابره” در مرز ایتالیا و فرانسه/عکس روز وب سایت ” نشنال جئوگرافی”

03 09 10 عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 10 خرداد 97

یک ساختمان تجاری موسوم به ” ساختمان گوریل” در شهر توکیو ژاپن