عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 12 خرداد 97

03 10 07 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 12 خرداد 97

بدون شرح

03 10 08 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 12 خرداد 97

گروهی از فعالان دانشجویی هندی در روز جهانی بدون دخانیات/ کلکته

03 10 09 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 12 خرداد 97

اکورا آر دی اکس 2019

03 10 10 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 12 خرداد 97

بدون شرح
03 10 01 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 12 خرداد 97
درست کردن کلاه های سنتی ویتنامی/ ویتنام؛ عکس روز وب سایت ” نشنال جئوگرافیک”

03 10 02 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 12 خرداد 97

تلاش پناهجویان مسلمان میانماری برای حفر یک چاه آب در بنگلادش برای تامین نیازهای آب مصرفی هزاران پناهجوی میانماری در این منطقه

03 10 03 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 12 خرداد 97

نوازندگی گروهی در مدرسه ای در شهر “گینگدائو” چین

03 10 04 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 12 خرداد 97

غروب آفتاب در یک روز بهاری در شهر ریودوژانیرو برزیل/ عکس روز وب سایت “نشنال جئوگرافی”‘

03 10 05 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 12 خرداد 97

تمرین آموزش‌های نظامی به کودکان در یک مهد کودک در شهر آنیانگ چین

03 10 06 عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 12 خرداد 97

نقش- فرش کردن خیابان‌ها در برزیل برای برگزاری یک آیین سالانه- سائوپائولو