عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 27 شهریور 97

5ba0d92f4ccf7 06 22 01 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 27 شهریور 97

یک زن کاوشگر در محل کشف کاخ متعلق به هخامنشیان ترکیه
5ba0d933cf298 06 22 02 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 27 شهریور 97

یک زن تماشاگر مسابقه فوتبال آمریکایی
5ba0d9373a1e0 06 22 03 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 27 شهریور 97

بدون شرح
5ba0d93ab032a 06 22 04 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 27 شهریور 97

شالیزارهای برنج در استان” یونان” چین/عکس روز وب سایت” نشنال جئوگرافی”
5ba0d93f442fa 06 22 05 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 27 شهریور 97

شکستن شیشه ساختمان‌ها در اثر توفان در هنگ کنگ
5ba0d9430fffd 06 22 06 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 27 شهریور 97

بدون شرح
5ba0d94676cb1 06 22 07 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 27 شهریور 97

ارایه یک مروارید بزرگ متعلق به ملکه “ماری آنتوانت” همسر لویی شانزدهم پادشاه سابق فرانسه در یک حراجی در آلمان/ خبرگزاری آلمان
5ba0d94a4f801 06 22 08 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 27 شهریور 97

شنای مار در رودخانه ای در آلمان
5ba0d94de17b0 06 22 09 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 27 شهریور 97

عروسی دسته جمعی 66 زوج چینی در سیچوان
5ba0d951ea6ba 06 22 10 عکس های جالب و دیدنی روز سه شنبه 27 شهریور 97

بدون شرح