عکس های تماشاگران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۱)

تصاویری از تماشاگران حاضر در افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸ و دیدار روسیه و عربستان را در ورزشگاه لوژنیکی ببینید.

 audience opening worldcup97032502 عکس های تماشاگران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۱)

audience opening worldcup97032503 عکس های تماشاگران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۱) audience opening worldcup97032504 عکس های تماشاگران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۱) audience opening worldcup97032505 عکس های تماشاگران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۱) audience opening worldcup97032506 عکس های تماشاگران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۱) audience opening worldcup97032507 عکس های تماشاگران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۱) audience opening worldcup97032508 عکس های تماشاگران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۱) audience opening worldcup97032509 عکس های تماشاگران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۱) audience opening worldcup97032510 عکس های تماشاگران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۱) audience opening worldcup97032511 عکس های تماشاگران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۱) audience opening worldcup97032512 عکس های تماشاگران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه (۱)

بیشتر بخوانید:  عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 20 خرداد 97