عکس نوشته های خنده دار و طنز (1)

عکس نوشته10 300x266 عکس نوشته های خنده دار و طنز  (1)

با آلارم آخری صد در صد از خواب بیدار میشه
عکس نوشته11 225x300 عکس نوشته های خنده دار و طنز  (1)

یه فلش که اگر گمش کنی، کسی جرات نداره برش داره!

عکس نوشته12 300x263 عکس نوشته های خنده دار و طنز  (1)

مائیم و تو ای جان که جِگر گوشه مایی

عکس نوشته9 300x274 عکس نوشته های خنده دار و طنز  (1)

شاید این هفته بیاید شاید…

عکس نوشته4 300x297 عکس نوشته های خنده دار و طنز  (1)

واقعيته

عکس نوشته6 300x283 عکس نوشته های خنده دار و طنز  (1)

بعیده بشه به این راحتی دزدیش..

عکس نوشته3 300x300 عکس نوشته های خنده دار و طنز  (1)

وقتی من درتلاشم کتونیم با کمربندم ست باشه

بقیه اینجوری دنبال ست کردن وسایلشون هستن

عکس نوشته 300x289 عکس نوشته های خنده دار و طنز  (1)

داداش رگ‌به‌رگ نشه کمرت

عکس نوشته5 230x300 عکس نوشته های خنده دار و طنز  (1)

وقتی همسایه بغلیمون دعواشون میشه