شعر کودکانه نهنگ

poetry 003 شعر کودکانه نهنگ

 

شعر کودکانه من نهنگ هستم”

خونه ی من همیشه
میون اقیانوسه

خیلی خیلی بزرگم
بزرگ ترم از کوسه

 مامانامون همیشه
به بچّه ها شیر می دن

بعضیا دندون داریم
بعضیا بی دندونن

شبیه یک فواره
آب می ریزم از سرم

دمم خیلی بلنده
شناگری ماهرم

بیشتر بخوانید:  متن زیبای ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ...

روی تنم ندارم
حتی یه دونه هم مو

غذای من ماهیه
کی ام؟چی ام؟زود بگو