Dmax

شعر طنز عید نوروز از ایرج میرزا

شعر طنز عید نوروز شعر طنز عید نوروز از ایرج میرزا

 

طنز عید نوروز ،تبریک عید نوروز

عید نوروز و اول سالست
روز عیش و نشاط اطفالست

 

همه آن روز رخت نو پوشند
چای و شربت به خوشدلی نوشند

 

پسر خوب روز عید اندر
روز اول به خدمت مادر

 

دست برگردنش کند چون طوق
سرو دستش  ببوسد از سر شوق

 

گوید این عید تو مبارک باد
صد چنین سال نو ببینی شاد

 

بعد آید به دست بوس پدر
بوسه بخشد پدر به روی پسر

 

پسر بد چو روز عید شود
از همه چیز نا امید شود

 

نه پدر دوست داردش نه عمو
نه کسی عیدی آورد بر او

بیشتر بخوانید:  طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب

 

عیدی آن روز حق آن پسرست
که نجیب و شریف و با هنرست