رستورانی برای موش‌ها +عکس

موش‌های سوئدی می‌توانند در رستوران‌های مخصوص به خودشان غذا بخورند یا قرار تفریحی بگذارند.در ادامه عکس های رستوران های کوچک که برای موش ها ساخته شده می بینید.