راهنمای تعمیر پکیج در منزل

یک پکیج بدون مخزن به جای این که آب را از قبل گرم کند، در لحظه این کار را انجام می دهد که در این صورت میزان مصرف انرژی به اندازه قابل توجهی کاهش می یابد. سازندگان پکیج بدون مخزن پیشنهاد می دهند دستگاه حداقل سالی یک بار تخلیه شود تا رسوبات حاصل از کلسیم و دیگر مواد معدنی موجود در آب، از بین بروند و اگر آب مصرفی تان از نوع سخت است،  بهتر است تعداد دفعات تخلیه بیشتر باشد. برخی دستگاه ها برای تخلیه، زمانی واحد را نشان می دهند. میتوانید تخلیه آب یک پکیج بدون مخزن را در یک ساعت انجام دهید.

اگر می‌خواهید از یک متخصص کمک بگیرید می‌تونید در قدم اول می‌توانید قیمت تعمیر پکیج را در شهر خودتان بپرسید. مثلا اگر به دنبال تعمیرکار پکیج در تهران باشید می‌توانید درخواست تعمیرات پکیج ثبت کنید و پس از زمانی کوتاه پیشنهاد متخصصان فعال در بازار را مشاهده کنید. از آنجایی که این متخصصین در بازار صاحب امتیاز و سابقه و کارنامه هستند با در نظر گرفتن همین موارد و نظرات مشتریان قبلی ایشان، می‌توانید انتخابی آگاهانه تر را تجربه کنید.

جریان الکتریکی پکیج را از پنل مدار شکن قطع نمایید. اگر پکیج از نوع گازی است، کلید گاز را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا خاموش شود.

صفحه پوشش پکیج را با یک پیچ گوشتی جدا کنید تا به سیم کشی دستگاه دسترسی یابید. نوک یک آزمونگر الکتریکی غیر تماسی را در برابر  سیم کشی موجود در پایانه نگه دارید. اگر چراغ آزمونگر روشن شد، مدار شکن را خاموش کنید اگر باز این موضوع ادامه داشت مدارشکن کل خانه را خاموش کنید این کار را تا جایی ادامه دهید که هیچ کدام از سیم ها برق نداشته باشند. سپس صفحه پوششی را تعویض کنید.

شیر اصلی آب سرد را ببندید. شیر اصلی آب گرم که آب را که قسمت های داخلی یا دیگر قسمت های خانه منتقل می کند را ببندید.

یک سر شیلنگ 6 فوتی باغبانی را به خروجی پمپ شناور وصل کنید و انتهای دیگر آن را به شیر آب سرد متصل نمایید. یک شیلنگ باغبانی دیگر را به شیر جداسازی آب گرم وصل کنید. شیلنگ ها را با آچار فرانسه محکم کنید.

پمپ شناور یا پمپ پوندی را به همراه انتهای شیلنگ دوم درون یک سطل 5 لیتری قرار دهید. سطل را با 5 لیتر آب و سرکه سفید مخلوط کنید.

شیرهای جداسازی سرد و گرم روی پکیج را باز کرده و پمپ درون سطل را روشن کنید تا سرکه را در داخل پکیج به جریان در آورد.

اجازه دهید پمپ تا 45 دقیقه به کار خود ادامه دهد و سپس آن را خاموش کرده و اجازه دهید سرکه از طریق شیلنگ های متصل به شیر پکیج خارج شود. شیر جداسازی را ببندید.

سرکه را از سطل خارج کنید، سپس شیلنگی که انتهای آن باز است را به داخل سطل بازگردانید. شیر آب سرد را باز کنید و اجازه دهید آب تا 5 دقیقه وارد سطل شود. شیر آب سرد را بسته و شیلنگ ها را جدا کنید.

شیر جداسازی گرم را ببندید. صفحه فیلتر داخلی را طبق کتابچه راهنمای پکیج جدا کرده و آن را تمیز کنید تا ته نشین ها و رسوبات از بین بروند. صفحه را دوباره در جای خود نصب کنید.

شیر منبع آب گرم و آب سرد را باز کنید. چند شیر آب گرم در خانه را باز کنید تا هوای موجود در لوله تخلیه شود. زمانی که هوا کاملا تخلیه شد، شیرها را ببندید.

اتصالات پکیج را بررسی کنید تا هیچگونه نشتی وجود نداشته باشد. در صورت گازی بودن پکیج شیر منبع گاز و مدارشکن را باز کنید. آب گرم را از شیرهای آب امتحان کنید.

لوازم مورد نیاز

پیچ گوشتی

آزمونگر الکتریکی غیر تماسی

سطل 5 لیتری

پمپ شناور یا پمپ پوندی

دو شیلنگ باغبانی 6 فوتی

آچار فرانسه

5 لیتر سرکه

هشدار

قبل از قطع برق و گاز تخلیه را آغاز نکنید، چرا که این کار می تواند به دستگاهتان آسیب برساند. ممکن است دستگاه شما بیش از یک منبع نیرو داشته باشد، بنابراین همیشه قبل از انجام تخلیه آن را باز کرده و با استفاده از یک آزمونگر الکتریکی غیر تماسی سیم ها را بررسی کنید. خاموش نکردن منبع نیرو می تواند به دستگاه آسیب برساند.