دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

%name دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

اشعار نوروزی

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

خیام

d8afd988d8a8db8cd8aadb8c d987d8a7db8c d8b2db8cd8a8d8a7 d8a8d8b1d8a7db8c d8b9db8cd8af d986d988d8b1d988d8b2 60b9d399dc87d دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

برخیز و بجام باده کن عزم درست

کاین سبزه که امروز تماشاگه توست

فردا همه از خاک تو برخواهد رست

خیام

d8afd988d8a8db8cd8aadb8c d987d8a7db8c d8b2db8cd8a8d8a7 d8a8d8b1d8a7db8c d8b9db8cd8af d986d988d8b1d988d8b2 60b9d399dc87d دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

اشعار شاعران بزرگ درباره نوروز

چون لاله به نوروز قدح گیر بدست

با لاله‌رخی اگر تو را فرصت هست

می نوش به خرمی که این چرخ کهن

بیشتر بخوانید:  شعرهای زیبا از مجموعه کتاب ضد فاضل نظری

ناگاه تو را چو خاک گرداند پست

خیام

d8afd988d8a8db8cd8aadb8c d987d8a7db8c d8b2db8cd8a8d8a7 d8a8d8b1d8a7db8c d8b9db8cd8af d986d988d8b1d988d8b2 60b9d399dc87d دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

دوبیتی نوروزی

نوروز که سیل در کمر می‌گردد

سنگ از سر کوهسار در می‌گردد

از چشمهٔ چشم ما برفت اینهمه سیل

گویی که دل تو سخت‌تر می‌گردد

سعدی

%name دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

نوروز در اشعار پارسی

نوروز شد و جهان برآورد نفس

حاصل زبهار عمر ما را غم و بس

از قافلهٔ بهار نامد آواز

تا لاله به باغ سر نگون ساخت جرس

ابوسعید ابوالخیر

d8afd988d8a8db8cd8aadb8c d987d8a7db8c d8b2db8cd8a8d8a7 d8a8d8b1d8a7db8c d8b9db8cd8af d986d988d8b1d988d8b2 60b9d399dc87d دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

جدا از رویت ای ماه دل افروز

نه روز از شو شناسم نه شو از روز

بیشتر بخوانید:  شعر تسلیت ماه محرم و شهادت امام حسین (ع) + عکس

وصالت گر مرا گردد میسر

همه روزم شود چون عید نوروز

باباطاهر

d8afd988d8a8db8cd8aadb8c d987d8a7db8c d8b2db8cd8a8d8a7 d8a8d8b1d8a7db8c d8b9db8cd8af d986d988d8b1d988d8b2 60b9d399dc87d دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

چون سپرم نه میان بزم به نوروز

درمه بهمن بتاز و جان عدو سوز

باز تو بی رنج باش وجان تو خرم

بانی و با رود و با نبیذ فنا روز

رودکی

d8afd988d8a8db8cd8aadb8c d987d8a7db8c d8b2db8cd8a8d8a7 d8a8d8b1d8a7db8c d8b9db8cd8af d986d988d8b1d988d8b2 60b9d399dc87d دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

 دوبیتی های نوروز

زلفین تو تا بوی گل نوروزیست

کارش همه ساله مشک و عنبر سوزیست

همرنگ شبست و اصل فرخ روزیست

ما را همه زو غم و جدایی روزیست

سنایی

d8afd988d8a8db8cd8aadb8c d987d8a7db8c d8b2db8cd8a8d8a7 d8a8d8b1d8a7db8c d8b9db8cd8af d986d988d8b1d988d8b2 60b9d399dc87d دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

اشعار نوروزی

نوروز شد و بنفشه از خاک دمید

بیشتر بخوانید:  مهربانانه بگو صبح بخیر از شهراد میدرى

بر روی جمیلان چمن نیل کشید

کس را به سخن نمی‌گذارد بلبل

در باغ مگر غنچه به رویش خندید

وحشی

d8afd988d8a8db8cd8aadb8c d987d8a7db8c d8b2db8cd8a8d8a7 d8a8d8b1d8a7db8c d8b9db8cd8af d986d988d8b1d988d8b2 60b9d399dc87d دوبیتی های زیبا برای عید نوروز

دوبیتی های نوروز

گلان فصل بهاران هفته‌ای بی

زمان وصل یاران هفته‌ای بی

غنیمت دان وصال لاله رویان

که گل در لاله زاران هفته‌ای بی

باباطاهر

 

منبع: بیتوته