تصویری خاص از اتاق ملاقات سالمندان ایتالیایی

تصویری از اتاق ملاقات در یک خانه سالمندان در شهر «ونتو» ایتالیا در ایام شیوع کرونا را منتشر کرد.

1608093973 robeka.ir تصویری خاص از اتاق ملاقات سالمندان ایتالیایی

خبرفوری