تست هوش همپوشانی‌های مثلث-مستطیلی!

تعدادی شکل شامل مثلث و مستطیل داریم و با توجه به منطق مشخصی، در بخش هایی از هرکدام، سایه هایی نیز دارند. آیا می توانید به جای علامت سؤال، گزینه درست را مشخص نمایید؟

  intelligence test1 1 تست هوش همپوشانی‌های مثلث مستطیلی!

معما و تست هوش 

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

پاسخ تست هوش: همپوشانی‌های مثلث-مستطیلی!

گزینه 1

در هر سطر، هر شکل با 45 درجه دوران، به گزینه بعدی تبدیل می شود.

بخش سایه دار نیز در سطر اول، از بالا به پایین (در مثلث) حرکت می کند و در ردیف دوم، در طول مستطیل.

بیشتر بخوانید:  معمای ریاضی: مکعب مستطیل قطعه قطعه شده!

 

برگرفته از آی هوش

 

مطالب مرتبط:

تست هوش تصویری:تفاوت ها را بیابید

تست هوش تصویری

تست کور رنگی جالب برای تشخیص کور رنگی

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (2)

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید