تست هوش همپوشانی‌های مثلث-مستطیلی!

تعدادی شکل شامل مثلث و مستطیل داریم و با توجه به منطق مشخصی، در بخش هایی از هرکدام، سایه هایی نیز دارند. آیا می توانید به جای علامت سؤال، گزینه درست را مشخص نمایید؟

 

معما و تست هوش 

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

پاسخ تست هوش: همپوشانی‌های مثلث-مستطیلی!

گزینه 1

در هر سطر، هر شکل با 45 درجه دوران، به گزینه بعدی تبدیل می شود.

بخش سایه دار نیز در سطر اول، از بالا به پایین (در مثلث) حرکت می کند و در ردیف دوم، در طول مستطیل.

 

برگرفته از آی هوش

 

مطالب مرتبط:

تست هوش تصویری:تفاوت ها را بیابید

تست هوش تصویری

تست کور رنگی جالب برای تشخیص کور رنگی

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (2)

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید

بیشتر بخوانید:  معمای المپیادی: کارت بازی با اعداد مشترک