بهترین روش تعمیر در کابینت

درهای کابینت در طول روز زیاد باز و بسته می شوند، مخصوصا درهایی که چفت و شیشه دارند، بنابراین تعجبی ندارد که درهای زیاد باز و بسته شده اند به تدریج خراب می شوند.وقتی در شل شود دیگر خوب بسته نمی شود و بهترین راه سفت کردن در این است که ابتدا دلیل شل بودنش را بدانید.

اگر می‌خواهید از یک متخصص کمک بگیرید می‌تونید در قدم اول می‌توانید هزینه تعمیر کابینت را در شهر خودتان بپرسید. مثلا اگر به دنبال کابینت ساز در تهران باشید می‌توانید درخواست تعمیر کابینت ثبت کنید و پس از زمانی کوتاه پیشنهاد متخصصان فعال در بازار را مشاهده کنید. از آنجایی که این متخصصین در بازار صاحب امتیاز و سابقه و کارنامه هستند با در نظر گرفتن همین موارد و نظرات مشتریان قبلی ایشان، می‌توانید انتخابی آگاهانه تر را تجربه کنید.

بیشتر بخوانید:  پاییز کجا بریم سفر که خوش بگذره؟

ftghbnilo9899n4b45565bu8m9o09o9 800x479 بهترین روش تعمیر در کابینت

دلایل شل شدن در:
1. لولای کابینت و در شل شده است.
2. حفره لولا پوسته داده و برای پیچ بزرگ شده است.
3. در کابینت شل شده چون برای لولای فعلی بیش از حد سنگین است.

نحوه سفت کردن لولای شل شده
1. در کابینت را باز کنید
2. با پیچ گوشتی پیچ های لولای در را سفت کنید.
3. در را باز و بسته کنید تا آن را امتحان کنید.
4. همچنان پیچ لولا را سفت کنید تا دیگر در شل نبوده و خوب باز و بسته شود.

بیشتر بخوانید:  چند گام ساده برای تعمیر بخاری

 

hbnti905tvr4tbtyuik9o 800x527 بهترین روش تعمیر در کابینت

نحوه سفت کردن در شل شده به خاطر پوسته دادن حفره لولا
1. لولای کابینت را باز کرده و در و لولا را در جای مناسب بگذارید.
2. خلال دندان را توی چسب چوب فرو برده و با خلال دندان حفره را بندید. تا هر تعداد خلال دندان که می توانید استفاده کنید.
3. پس از خشک شدن چسب دوباره لولا را به جای خود بازگردانید.

نحوه سفت کرد در آویزان
1. اگر خلال دندان موثر نبود، به جای لولای قدیمی یک لولای جدید بگذارید که بتواند وزن در را تحمل کند.
2. حداقل یک لولای دیگر اضافه کنید تا وزن در را تحمل کند.
3. وقتی در را در جای خودش گذاشتید، لولا را تمیز کرده و پیچ ها را سفت کنید.
4. اگر به تعمیر بیشتر نیاز است، خلال دندان یا پیچ گوشتی را برداشته و فرایند را تکرار کنید.