بهترین روش تعمیر در کابینت

درهای کابینت در طول روز زیاد باز و بسته می شوند، مخصوصا درهایی که چفت و شیشه دارند، بنابراین تعجبی ندارد که درهای زیاد باز و بسته شده اند به تدریج خراب می شوند.وقتی در شل شود دیگر خوب بسته نمی شود و بهترین راه سفت کردن در این است که ابتدا دلیل شل بودنش را بدانید.

اگر می‌خواهید از یک متخصص کمک بگیرید می‌تونید در قدم اول می‌توانید هزینه تعمیر کابینت را در شهر خودتان بپرسید. مثلا اگر به دنبال کابینت ساز در تهران باشید می‌توانید درخواست تعمیر کابینت ثبت کنید و پس از زمانی کوتاه پیشنهاد متخصصان فعال در بازار را مشاهده کنید. از آنجایی که این متخصصین در بازار صاحب امتیاز و سابقه و کارنامه هستند با در نظر گرفتن همین موارد و نظرات مشتریان قبلی ایشان، می‌توانید انتخابی آگاهانه تر را تجربه کنید.

دلایل شل شدن در:
1. لولای کابینت و در شل شده است.
2. حفره لولا پوسته داده و برای پیچ بزرگ شده است.
3. در کابینت شل شده چون برای لولای فعلی بیش از حد سنگین است.

نحوه سفت کردن لولای شل شده
1. در کابینت را باز کنید
2. با پیچ گوشتی پیچ های لولای در را سفت کنید.
3. در را باز و بسته کنید تا آن را امتحان کنید.
4. همچنان پیچ لولا را سفت کنید تا دیگر در شل نبوده و خوب باز و بسته شود.

 

نحوه سفت کردن در شل شده به خاطر پوسته دادن حفره لولا
1. لولای کابینت را باز کرده و در و لولا را در جای مناسب بگذارید.
2. خلال دندان را توی چسب چوب فرو برده و با خلال دندان حفره را بندید. تا هر تعداد خلال دندان که می توانید استفاده کنید.
3. پس از خشک شدن چسب دوباره لولا را به جای خود بازگردانید.

بیشتر بخوانید:  با برنامه ریزی در کنکور پیش بروید

نحوه سفت کرد در آویزان
1. اگر خلال دندان موثر نبود، به جای لولای قدیمی یک لولای جدید بگذارید که بتواند وزن در را تحمل کند.
2. حداقل یک لولای دیگر اضافه کنید تا وزن در را تحمل کند.
3. وقتی در را در جای خودش گذاشتید، لولا را تمیز کرده و پیچ ها را سفت کنید.
4. اگر به تعمیر بیشتر نیاز است، خلال دندان یا پیچ گوشتی را برداشته و فرایند را تکرار کنید.