باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر

تقریبا 50 هکتار از این باغ 6 تا 8 هفته در سال شکوفه می‌دهند.

باغ گل کارلس‌بد باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر باغ گل کارلس‌بد 2 باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر باغ گل کارلس‌بد 3 باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر باغ گل کارلس‌بد 4 باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر باغ گل کارلس‌بد 5 باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر باغ گل کارلس‌بد 6 باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر باغ گل کارلس‌بد 7 باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر باغ گل کارلس‌بد 8 باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر باغ گل کارلس‌بد 9 باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر باغ گل کارلس‌بد 10 باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر باغ گل کارلس‌بد 11 باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر باغ گل کارلس‌بد 12 باغ گل کارلس‌بد در کالیفرنیا +تصاویر

بیشتر بخوانید:  عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 28 اردیبهشت 97