اس ام اس های فلسفی (سری1)

fu11396 اس ام اس های فلسفی (سری1)

اس ام اس های فلسفی

برای اصیل بودن کافیست که دروغ نگویی

آغاز اصالت خوب

همین است که

نخواهی چیزی باشی که نیستی. . .

ff27 اس ام اس های فلسفی (سری1)

اس ام اس های فلسفی قشنگ

افراد ناموفق كسانی هستند كه بدبختی های زندگی را به عنوان حقیقت و سرنوشت ناگزیر می پذیرند.

ff27 اس ام اس های فلسفی (سری1)

جدیدترین اس ام اس های فلسفی

“زندگی” یعنی…

بخند ، هرچند که غمگینی؛

ببخش ، هرچند که مسکینی؛

فراموش کن ، هرچند که دلگیری…

اینگونه بودن زیباست

هر چند ڪه آسان نیست.

ff27 اس ام اس های فلسفی (سری1)

اس ام اس های فلسفی جدید

تغییر دردناک است

و رفتن خطرناک…

اما هیچ چیزی درد آورتر از در جا زدن 

و هیچ کاری خطرناکتر ازماندن نیست…

این تو هستی که باید بین

رود شدن و مرداب ماندن یکی را

انتخاب کنی!

ff27 اس ام اس های فلسفی (سری1)

اس ام اس های فلسفی 

هرگز

برای کسی که آزارتان داده

اشک نریزید

فقط لبخند بزنید و بگویید

ممنون از اینکه

فرصت یافتن انسان بهتری را به 

من دادی… 

آنچه خداوند می دهد پایانی ندارد …

و آنچه آدمی می دهد دوامی ندارد …

زندگیتان پر از داده های خداوند مهربان

ff27 اس ام اس های فلسفی (سری1)

اس ام اس های فلسفی و پندآموز

آدم شیشه کثیف رو پاک میکنه 

حسش خوب میشه،

ببین دلو پاک کنی چی میشه…

از هر کی بدی دیدی همین الان ببخش

 و کینه رو بریز دور.

ff27 اس ام اس های فلسفی (سری1)

اس ام اس های فلسفی و پر معنا

چقدر دلپذیر است

وقتی در مقابل کسی

که میخواهد تو را عصبانی کند

ساکت و آرام باقی بمانی …!!

ff27 اس ام اس های فلسفی (سری1)

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

از نژاد چشمه باش

بگذار آدم ها 

تا می توانند سنگ باشند

مهم این است که تو جاری باشی

و از آنها بگذری

خوشبخت کسی هست که 

شکوه رفتارش 

آفریننده‌ی لبخند بر لب‌های دیگران باشد

اس ام اس های فلسفی قشنگ

گر زندگی اونجوری نیست

که تو میخوای

“عوضش کن”

زندگی امروز تو

حاصل طرز تفکر دیروز توست.

امروز متفاوت تر فکر کن

تا فردا متفاوت تر نتیجه بگیری!

ff27 اس ام اس های فلسفی (سری1)

اس ام اس های فلسفی

آدم های ساده را دوست دارم،

کسانیکه بدی ها را باور ندارند

و به همه لبخند میزنند..

می توان ساعتها آنها را

مانند تابلوی زیبایی تماشا کرد!

آنها بوی ناب آدمیت می دهند..

ff27 اس ام اس های فلسفی (سری1)

اس ام اس های فلسفی و پندآموز

قدرتِ تو

در كنترل و انتخابِ نگاهِ تو

به دنياست،

اين نيرو را هرگز دست كم نگير

به جاى پنجره ترس

پنجره امید را انتخاب كن…

ff27 اس ام اس های فلسفی (سری1)

اس ام اس های فلسفی و پر معنا

هیچ کس 

     در هیچ جای زمین 

بقچه ای همراهش

 نیست که…..

برایمان حال ِ خـوب بیاورد!!!!! 

    هـــــنر این  است

 بلد باشیم 

 شـــــاد باشیم و 

شـادی بیافرینیم….

ff27 اس ام اس های فلسفی (سری1)

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

تو تنها یکبار زندگی میکنی

اما اگر درست زندگی کنی،

همین یکبار هم کافیست…

ff27 اس ام اس های فلسفی (سری1)

اس ام اس های فلسفی زندگی

مهربان باش

و به هرکس میرسى لبخند بزن

تو نمیدانی به آدمها چه میگذرد

شاید لبخندت برایشان

مانند گنجی ارزشمند باشد

و آنها بسیار به آن محتاج باشند