اس ام اس های فلسفی (سری 6)

fu10663 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

جدیدترین اس ام اس های فلسفی

خودت باش نه تندیسی که دیگران می خواهند وقتی روحت را قالب فکر دیگران می کنی زیبا می شوی به چشمشان…

اما قبول کن تمام مجسمه‌ها در کمال زیبایی، شکستنی هستند…! 

5b36aedda5746 ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

اس ام اس های فلسفی جدید

زندگیِ تو تعداد سال هایی که در این جهان نفس کشیده ای نیست.

بلکه زندگی تو تعداد قلب هایی ست که در آن ها زندگی کرده ای…

5b36aedda5746 ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

اس ام اس های فلسفی عاشقانه

با خودت تکرار کن؛

«امروزمتعلق به من و آرزوهای من است.

من آغازمیکنم خواستن هایم راو نتیجه اعمال خود را بادلی به وسعت دریابه شعور موجود در جهان هستی می سپارم

خدایم سپاس»

5b36aedda5746 ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

اس ام اس های فلسفی

اینکه رفیقت !

وقتایی که

حوصله نداری وناراحتی ،

تلاش میکنه تا

خوشحالت کنه و

حالو هوات عوض شه

خیلی باارزشه …

حتی اگه

نتونه اینکار و بکنه !

5b36aedda5746 ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

اس ام اس های فلسفی زیبا

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم

و متوجه شده ام هرچه بیشتر پشتکار و تلاش کنم بیشتر شانس می آورم 

انسانهای بی هدف 

تا آخر عمر 

ابزار انسانهای 

هدفمند خواهند شد…؟!

5b36aedda5746 ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

اس ام اس های فلسفی

صبور باشیم ، گــــــاهــــی

باید از میـان ِ بدترین

روزهای زندگی عبور کنیم

تا به بهترین‌هایش برسیم …

5b36aedda5746 ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

اس ام اس های فلسفی و حکیمانه

امروز خدای مهربان 

در انتظار توست

تا حرکت کنی و 

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی

حرکت از تو ، برکت از او

5b36aedda5746 ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

اس ام اس های فلسفی غمگین

شجاعت 

همیشه غرش کشیدن نیست.

شجاعت 

گاهی صـدای ساکتـی است 

که در پایان روز می گویـد

“فردا دوباره تلاش خواهم کرد

5b36aedda5746 ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

افکار عمومی همه چیز است

با حمایت افکار عمومی هیچ سیاستی شکست نمی خورد ؛ بدون آن هیچ سیاستی موفق نمی‌شود

5b36aedda5746 ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

اس ام اس های فلسفی معنی دار

يه روز همه آدمهايى كه باورت نداشتن

براى ديگران تعريف ميكنن

كه چطور باهات آشنا شدن…

البته اگر درست و حساب شده پیش بری

5b36aedda5746 ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

اس ام اس های فلسفی و عارفانه

برای متنفر بودن از کسانی که ازمن متنفرند، اصلا وقت ندارم! چون بسیار مشغول به دوست داشتن کسانی هستم که دوستم دارند

5b36aedda5746 ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

اس ام اس های فلسفی و عارفانه

من از این دنیا فقط اینو دریافتم که

اونی كه بیشتر می گفت : “نمی دونم”، بیشتر می دونست!

اونی كه “قویتر” بود، كمتر زور می گفت!

اونی كه راحت تر می گفت “اشتباه كردم”، اعتماد به نفسش بالاتر بود!…

اونی که صداش آرومتر بود، حرفاش با نفوذتر بود!

اونی كه خودشو واقعا دوست داشت، بقیه رو واقعی تر دوست داشت!

اونی كه بیشتر “طنز” می گفت، به زندگی جدی تر نگاه می كرد!

5b36aedda5746 ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 6)

اس ام اس های فلسفی

اگر به مشکلی برخوردید، مهم نیست دفعۀ چندم است که زمین خورده اید، بازهم بلند شوید و برای حل آن مشکل تلاش کنید.