اس ام اس های فلسفی (سری 4)

fu11023 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی معنی دار

زندگی مثل پیانو میمونه

 هم روزای سفید داره هم سیاه 

ولی وقتی باهم باشن میشه

 یه موسیقیه خوب شنید

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی و عارفانه

آموخته ام كه مردم 

حرف هاى شما را فراموش مى كنند،

 كارهاى شما را فراموش مى كنند، 

ولى احساسى را كه در آن ها ايجاد كرده ايد را 

هيچ وقت فراموش نمى كنند.

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی جدید

به تعظیم مردم 

این زمانه اعتماد نکن!

تعظیم آنان همانند خم شدن

دو سر کمان است که هر چه 

بهم نزدیکتر شوند تیرش کشنده تر است.!

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی زیبا

فقط کسانی که برتر نیستند، 

تصور می‌کنند که برترند. 

انسان های برتر هرگز نه می‌اندیشند

 و نه از این حقیقت آگاهند که برترند. 

انسان برتر خود را یک فرد ساده 

و معمولی می‌داند

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی و پندآموز

کینه‌ها را کنار بگذاریم

روزی دلمان برای 

روزهای کنارهم بودن

تنگ میشود…

ولی زندگی

ناجوانمردانه کوتاه است…

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی 

مشکلات افراد موفق کمتر از افراد شکست خورده نیست.

تنها یک دسته از مردم هستند که هیچ مشکلی ندارند:

“آنها که در گورستان خوابیده اند”

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی و پر معنا

شما حق دارید ساده باشید،

ولی حق ندارید احمق باشید.

خیلی طول میکشه بفهمید 

همه چی اون طور که فکر میکنید نیست..

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

با چوب پوسیده نمی شود

قایق و کشتی ساخت ؛

همانطور که با افکار پوسیده

نمی توان جامعه را ساخت …

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی ناب

همه ی افراد موفق و نا موفق در یک چیز مشترک هستند:

۲۴ ساعت شبانه روز

چجوری استفاده کردن از این ۲۴ ساعت؛ تفاوت رو ایجاد میکنه !

بزرگ بیندیشیم…!

اس ام اس های فلسفی و پر معنا

طوری زندگی کن

که دشمنانت از افتادنت هم

بترسند…

کاری کن بدانند بعد از هر

برخواستن،

قدم هایت محکمتر از قبل می شود…

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی و پر معنا

یکرنگ بمــان”

حتی اگر در دنیایی زندگی میکنی

که مردمش

برای پررنگ شدن،

حاضرند

 ” هزار رنگ “باشند

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی 

زندگی

ریاضیات است

خوبی ها را جمع کنید        

دعواها را کم کنید

شادیها را ضرب کنید         

دردها را تقسیم کنید

ازنفرت جذر بگیرید.

به همین راحتی

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

آرامشت را با اقیانوس الهی

گره بزن…

تا در طوفانی ترین ایام روزگار،

سوار بر امواج باشی

نه در مقابل آن…

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی ناب

آدمها یک روز تمام میشوند

نشآن نمیدهند

مثل قبل #لبخند میزنند

زندگی میکنند

می‌بخشند … 

محبت می‌کنند  !

حتی رابطه‌های قدیمیشآن را هم حفظ می‌کنند

باور میکنید حتی کسی را هم از زندگیشآن خط نمیزنند ،

نگه میدارند …‌ حتی آنهایی که آزارشان میدهند را …

آدمها یک روز

برایِ خودشان تمام می‌شوند

فقط ادامه میدهند ” بودن ” را …

5b32b9e1f045b ff7 اس ام اس های فلسفی (سری 4)

اس ام اس های فلسفی 

زیاد به حافظه ی آدمها اعتماد نکن

آنها در لحظه تصمیم میگرند!

زیاد به منطق آنها اعتماد نکن

آنها احساسی تصمیم می گیرند

زیاد به صداقت آنها اعتماد نکن

پای احساس در میان باشد نه صداقتی می ماند نه احترامی

زیادی خوب بودن، خوب نیست!

شرط انسان بودن 

راضی نگه داشتن همه نیست

راضی بودن خودت را هم در نظر بگیر…