اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

romantic2 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

اس ام اس های عاشقانه کوتاه

ازِ هـمه دسـت کشـیدم

که تُـو باشـی هَمـه ام

رَفتـه ای!!

مَـن چـه کنـم تنـها؛ بـا این هَـمه غَـم…

ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

اس ام اس های عاشقانه دلتنگی

هميشه قبل از بحث با هر كسى دو تا سوال از خودتون بپرسيد 

كجاى زندگيشم؟ كجاى زندگيمه؟ 

اگه جواب “هيچ جا” بود بحث بيخود نكنيد!

ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

اس ام اس های عاشقانه و غمگین

انسانها آفريده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود

و اشیاء ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند…

دلیل آشفتگی های دنیااین است که:به اشياء عشق ورزیده می شودوانسانها مورد استفاده قرارمیگيرند.

ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

اس ام اس های عاشقانه کوتاه

گاهی از عشق هم ؛

با شکوه تر است

بودن با کسی که خوب بلد

است

زخم هایت را ببوسد   . . . !

ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

اس ام اس های عاشقانه و عارفانه

یکی از بزرگترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید چگونه آرمانها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدایید و همواره آرزویی کنید که صادقانه می خواهید، نه آنچه که فکر می کنید شاید بتوان به دست آورد.

اس ام اس های عاشقانه کوتاه

اگر انسان ها می دانستند 

فرصت با هم بودنشان 

چقدر محدود است… 

“نامحدود”

یکدیگر را دوست می داشتند….

ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

مـرا دوست داشته بـاش!

امـا..

تجـربـه‌ام نکـن!

بـرای آمـوختـن،

ابـزار منـاسبـی نيستم

ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

اس ام اس های عاشقانه غمگین

همان جای همیشگی،

منتظرت خواهم ماند ..

بارانی که،

میبارید را که یادت است؟

همان جا

دقیقا همان جا

میخواهم ببوسمت …

ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

جدیدترین اس ام اس های عاشقانه

راستش اینه ک آدم هیچوقت نمی دونه چی میخواد، آدم فکرمیکنه یه جور آدم مشخص رو میخواد. و بعد یکی رو میبینه که هیچی از چیزهایی که می خواسته رو نداره و بدون هیچ دلیلی عاشقش میشه!

ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

اس ام اس های عاشقانه جدید

زنی که به تو میگوید میروم

نمیخواهد بشنود

نرو

میخواهد بگویی

نمیگذارم بروی…

ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

اس ام اس های عاشقانه

تنهایی…. 

بهتر از بودن با کسایی هست 

که تورو فقط در صورتی دوست دارن 

که مانند اونها رفتار کنی..

پس زندگی خودت رو بکن!

حتی اگه مجبور باشی تنها بمونی….

ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

یک روز که داشتم به بدبختی هایم 

فکر می کردم

خوشبختی از پشت در داد زد…

هنوزم نمیخوای بهم فکر کنی؟

دقیقا همان لحظه بود که بدبختی صدایش را بالا برد

تا صدای خوشبختی شنیده نشود…

ff28 اس ام اس های عاشقانه و زیبا (6)

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

بزرگترین پشیمانی ام 

ساعت ها جمله ساختن 

برای کسانی بود که لیاقت 

یک کلمه را هم نداشتند….