اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

muharram1 اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

متن فرا رسیدن ماه محرم

ماه عزا رسیده و دل ها پر از غم است

مشکی به تن کنید که ماه محرّم است

پیراهن سیاه عزاداری حسین

احرام نوکری تمامی عالم است

ماه محرّم آمده خیمه به پا کنید

دلهای ما حسینیّه ی بزم ماتم است

5b2c12f810a1d ff45 اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

باز هم فصل عزای تو شده یا مظلوم

دیده خونبار برای تو شده یا مظلوم

هر چه خوبی شده خلق ای ز همه خوبترین

همه اش وقف عزای تو شده یا مظلوم

5b2c12f810a1d ff45 اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

پیام تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

رخصت دهید شال محرم بیاورید

پیراهن عزای مرا هم بیاورید

با اشکتان جراحت او خوب می شود

ای چشمهای غم زده مرحم بیاورید

مادر رسیده است کمی کوچه وا کنید

مادر رسیده گریه کند دم بیاورید

5b2c12f810a1d ff45 اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

پیامک فرا رسیدن ماه محرم

دوباره ماه محرم دوباره بوی حسین(ع)

دوباره نوشش می از سر سبوی حسین(ع)

دوباره ماه تاثر دوباره ماه عزا 

دوباره سینه زدن در میان کوی حسین(ع)

 دوباره شهر بپوشد به تن لباس سیاه      

رواج هیئت و مسجد ز آبروی حسین(ع)  

5b2c12f810a1d ff45 اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

ماه محرم آمده باید دگر شوم

باید به خود بیایم و زیر و زبر شوم

باید سبک عبور کنم از خیال سود

باید خلاص از تب و تاب ضرر شوم

5b2c12f810a1d ff45 اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

متن فرا رسیدن ماه محرم

آقا سلام ماه محرم شروع شد

بازاین چه شورش است وچه ماتم شروع شد

آقا سلام کاسه اشکی به من دهید

ماه گدایی من و چشمم شروع شد

5b2c12f810a1d ff45 اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

اس ام اس به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

ماه غم، ماه عزا، ماه محن

بر تو بادا تسليت ياابن‌الحسن (عج)

در عزاي جد مظلومت حسين

اشکهايت گشته جاري از دو عين

اس ام اس به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

محرم آمد!

یادمان باشد : 

اول نماز حسین،بعد عزای حسین

اول شعور حسینی،بعد شورحسینی

محرم و صفر زمان بالیدن است

نه فقط نالیدن

بساطش آموزه است نه موزه

5b2c12f810a1d ff45 اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

آقا سلام برغزل اشک ماتمت 

بر مسجد و حسینیه و روضه و دمت

چندی گذشت در غم هجران اشک تو 

پرمی کشید دل به هوای محرّمت

آقا سلام ماه محرّم شروع شد

آمد بهار زخم دل ما و مرهمت

5b2c12f810a1d ff45 اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

پیامک فرا رسیدن ماه محرم

دوباره بوی گریه های شبونه

ناله هایی که دل ها را می سوزونه

صدای نوحه خون که داره می خونه

وقتی بارون می باره

تو دل ها دوباره ماتم اومده

صدای چاووشی قلب اومده

همه جا بوی محرم اومده

5b2c12f810a1d ff45 اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

جملات فرا رسیدن ماه محرم

نسیم روضه وزیده محرم آمده است

زمان گریه به ارباب عالم آمده است

دوباره بیرق و پرچم دوباره طبل و کتل

که ماه مرثیه و غصه و غم آمده است

5b2c12f810a1d ff45 اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم

فرا رسیدن ماه محرم

ای ناله‌ غربتت به گوشم

ای بـار مصیبتت به دوشم

آغــاز محــرّمت رسیده

بــاید ز غمت سیه بپوشم