اس ام اس شب بخیر

fu10434 اس ام اس شب بخیر

اس ام اس شب بخير

بار الها

تنها کوچه ای

که بن بست نيست

کوچه يادتوست

از تو خالصانه ميخواهم

که دوستان

خوبم و هيچ انسانی

در کوچه پس کوچه هاي

زندگی اسيروگرفتار

هيچ بن بستی نگردد

شب همه عزیزان بخیر 

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

جمله های عاشقانه شب بخیر گفتن

خدایا

درانتهای شب

قلبهای مهربان دوستانم

رابه تو می سپارم

باشد که با یاد تو

به آرامش رسیده

وفارغ از دردها و رنجها

طلوع صبحی زیبا را 

به نظاره بنشینند

شبتون بخیر..

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

جملات زیبای شب بخیر

خدایا

اگر فراموش کردم

که خدای بزرگی دارم

توفراموش نکن که بنده

کوچکی داری

بانوازشی

یاشایدتلنگری آرام

وجودت را

مهربانی وبزرگیت را

به من یادآوری کن

شب بخیر

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

شب بخیر عاشقانه

خدایا

همیشه دلتنگی ام را

در دریای آغوشت ریختم

عجیب این 

دریامعجزه میکند

مهربانا 

این معجزه را

برای عزیزانم مقررفرما

تاغمهایشان

دردریای 

بیکران آغوشت

به آرامش بدل شود

شب بخیر

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

پیامک شب بخیر گفتن 

آخر شب است

روی تخت خوابم دراز کشیده ام

و منتظرم

تنهایی 

مثل همیشه

به آغوشم بیاید

شب بخیر

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

جملات شب بخیر گفتن

انتهای شب شد

دلها به فردا امیدوار

چشم هـا پر از خواب 

همه میگویند که زندگے

 سر بالایے و سرازیری دارد

اما زندگے هر چه ڪه هست

جریان دارد

شبتون بخیر

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

اس ام اس شب بخیر

تو این شب زیبا

آرزو میڪنم…

مرغ آمین به آرزوهاتون

آمین بگه…

 تا دلواپسی توو خیالتون نمونه

و چـہ چیزی از

آرامش ناب خوشتر…

شبتون بخیر

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

 جملات زیبای شب بخیر

چراغے برایتان روشن مےڪنم، 

در تاریڪے قلب سیاہ شب، 

آنگاہ از خدا مےخواهم 

اگر در تاریڪے غم اسیر تنهایے شدید، 

چراغ امیدتان روشن بماند…

شب زیباتون بخیر و خوشے

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

اس ام اس شب به خير

هر شب 

پنجرہ‌های ملکوت آسمان،

بسوی قلبها گشودہ میشود ..

الهی امشب!

ﮐﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ قلبہای ‌ما ﺑﺰﺩﺍﯼ

 و نور ایمانت را

درقلبهایمان جاری کن

شبتون بخیر

اس ام اس شب به خير 

پروردگارا

امروزمان گذشت

فردایمان را با گذشتت

شیرین کن 

ما به مهربانیت محتاجیم 

رهایمان نكن

خدایا 

شب ما را با یادت بخیر کن…

شب خوش

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

اس ام اس شب بخیر گفتن

به خدا خواهم گفت 

در فراسوی این 

شب تاریک و سیاه 

نور عشق بی حدش را 

بتاباند بر خوشه ی

 آرزوهای  شما تا

صدها ستاره بروید 

روی لبهای شما

شبتون بخیر

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

متن زیبای شب بخیر

شب مانند پردہ سیاهي

کل شهر را گرفته است

قلمي بردار و فردایت را

با ستارہ هاي درخشان به تصویر بکش 

بدان این تو هستي که

فردایت را میسازي

شبتون  بخیر

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

جملات شب بخیر گفتن

گاهى شب بخير

انتظار دست پدر و مادريست

كه چراغ اتاقمان را خاموش كنند

گاهى همين شيرينى هاى كوچك

تمام شبهايمان را بخير ميكند

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

پیامک شب بخیر گفتن

هیچ شبی، پایان زندگی نیست!

از ورای هر شب، 

دوباره خورشید طلوع می کند 

و بشارت صبحی دیگر می دهد.

این یعنی امید هرگز نمی میرد…

امیدت روز افزون و

شبتون بخیر

5b36b39f46502 ff24 اس ام اس شب بخیر

شب بخیر گفتن به دوستان 

شڪرڪه خداهست

اوجبــراڹ تمـام دلتنڪَی ها

ومرهــم تمام زخمهاست

هــروقـت دلــت خواست

مهمـانش ڪڹ دربهتـریڹ

جـایی ڪھ اومی پسنـدد

درقـلبت

شب بخیر

بیشتر بخوانید:  اس ام اس تبریک ماه ربیع الاول