اس ام اس زیبا در مورد خداوند

اس ام اس در مورد خداوند اس ام اس زیبا در مورد خداوند

 

اس ام اس در مورد خداوند

کوه نزدیک من است

پشت افراها ، سنجدها

سنگ ها پیدا نیست،

گلچه ها پیدا نیست

سایه هایی از دور ،

مثل تنهایی آب ،

مثل آواز خدا پیداست…

ff31 9 اس ام اس زیبا در مورد خداوند

جملات زیبا درباره خداوند

بیاموزید بدون نگرانی زندگی کنید

چون خدا در همه حال هوایتان را

خواهد داشت …

اعتماد کنید و ایمان داشته باشید…

ff31 9 اس ام اس زیبا در مورد خداوند

 جملات زیبا خداوند

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید

به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید

او درهایی را می‌بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیست

و درهایی را باز می‌کند که هیچکس قادر به بستنش نیست

بیشتر بخوانید:  اس ام اس تبریک مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله (2)

ff31 9 اس ام اس زیبا در مورد خداوند

سخنان خداوند

ما را از “چوب خدا” ترساندند

ولی…

به “بوسه خدا” امیدوارمان نکردند

در حالیکه خداوند کلامش را با “الرحمن و الرحیم” آغاز می‌کند

بارش بوسه های “بی منت” خداوند را برایتان آرزومندم

اس ام اس در مورد خداوند

ﺩﺭ «ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ» ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ؛

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ «ﺧﻠﺒﺎﻥ»

ﺁﻥ ﮐﯿﺴﺖ !!

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ «ﺯﻧﺪﮔﯽ» ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺪﺑﺮ ﺁﻥ‏ خداوند ﺍﺳﺖ…

به خدا اعتماد داشته باش

ff31 9 اس ام اس زیبا در مورد خداوند

 جملات زیبا خداوند

بنده اے ” خدا ” را  گفت:

بیشتر بخوانید:  اس ام اس های زيبا برای خداحافظی عاشقانه

 اگر سرنوشت مرا تو نوشتہ اے!

 پس چرا دعا ڪنم؟

 ” خداوند ” فرمود:

 شاید نوشتہ باشم …!

 هر چہ ” دعا ڪرد “

ff31 9 اس ام اس زیبا در مورد خداوند

اس ام اس زیبا در مورد خداوند

ای یك چیز را در زندگیت

عوض كن

تا زندگیت زیبا شود

بجای ترس از خدا

عشق به خدا را جایگزین كن

ff31 9 اس ام اس زیبا در مورد خداوند

اس ام اس با موضوع خداوند

همہ جا مست بخنديد

همہ جا عشق بورزيد

سينہ با عشق قشنگ است

بشناسيد خدا را

هر کجا یاد خدا هست

سقف آن خانہ قشنگ است

ff31 9 اس ام اس زیبا در مورد خداوند

اس ام اس در مورد خداوند

ﮐﻼﻍ ﻭ ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺷﺖ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻮﻃﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻼﻍ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩ.

بیشتر بخوانید:  جملات زیبای التماس دعا در شبهای قدر

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻃﻮﻃﯽ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻼﻍ ﺁﺯﺍﺩ..

ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ،ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ما ندانیم

به خدا اعتماد کن

ff31 9 اس ام اس زیبا در مورد خداوند

جملات در مورد خداوند

باز شدن چشمانم

هر روز صبح ؛

یعنى خدا

دوست داشتنت را تمدید کرده

قدرش را می دانم …

ff31 9 اس ام اس زیبا در مورد خداوند

اس ام اس خداوند

آرامش یعنی:

قایق زندگیت را

دست کسی بسپاری که

صاحب ساحل آرامش است!

الابذکرالله تطمئن القلوب