اس ام اس روز وکیل

fu10593 اس ام اس روز وکیل

اس ام اس سالروز استقلال کانون وکلا

شغل قضــــا که ضامن اصــل عدالت است 

تضمین آن به شغل اصیــــــــــــل وکالت است

شغل قضا و شغل وکالـــــت دو شغل نیست

کاین هر دو یک وظیفه، ولی در دو حالت است

5b36aff06e598 ff2 اس ام اس روز وکیل

اس ام اس روز وکیل و وکالت 

هفتم اسفند، جشن استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران، دستآورد کوشش نزدیک به شش دهه وکلای آزاد و خودفرمان دادگستری و بویژه یاد همکاران دربند و روز وکیل مدافع را گرامی می دارم

جملات تبریک روز وکیل

هفتم اسفندماه سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع رو به همه وکلای حق و عدالت تبریک میگم.

5b36aff06e598 ff2 اس ام اس روز وکیل

اس ام اس روز وکیل

وكيل و نماينده دادخواه كه منجي ست بر آدم بيگناه  

به فضل اهورايي نيك داد، به آيين آزادگي شد گواه

روز وکیل گرامی باد

5b36aff06e598 ff2 اس ام اس روز وکیل

جملات روز وکیل 

خدایا به وکلا قدرتی بخش تا حقیقت را قربانی مصلحت نکنند

خدایا به قضات بصیرتی ده تا وکیل را در موازات خویش ببینند نه در مقابل خویش

خدایا به شایعه پراکنان درآمد های افسانه ای وکلاء بینایی ده تا واقعیت را ببینند و از گفتار خویش شرمنده شوند

روز وکیل مبارک باد 

5b36aff06e598 ff2 اس ام اس روز وکیل

اس ام اس سالروز استقلال کانون وکلا

بازرسی وکلا باید همراه با رعایت شان آنها باشد ، وکلا عدالت را قربانی دفاع از موکل نکنند – استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است 

روز وکیل گرامی باد 

5b36aff06e598 ff2 اس ام اس روز وکیل

اس ام اس روز وکیل و وکالت 

او که همنام خداوندجهان است وکیل

برسرمشکل مردم نگران است وکیل

گاه رودیست خروشان که به دریابرسد

گاه آرام تر از آب روان است وکیل

سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل گرامی باد 

5b36aff06e598 ff2 اس ام اس روز وکیل

اس ام اس روز وکیل

خدایا به وکلای ما دانایی ده تا بدانند احقاق حق شیرین ترین پاداش است نه پیروزی  و بصیرتی ده تا فرق این دو را دریابند

روز وکیل گرامی باد 

5b36aff06e598 ff2 اس ام اس روز وکیل

جملات تبریک روز وکیل 

شاد باش به خاطر سوگندی که برای احیای عدالت یاد کردی نه یک روز بلکه هزاران سال بگذار آواز شاد بودنت پنان در شهر بپیچد تا رو سیاه شوند روز وکیل گرامی باد 

5b36aff06e598 ff2 اس ام اس روز وکیل

پیامک تبریک روز وکیل

مادام که وجدانهای بیدار شرافت خود را در راه احقاق حق ، وثیقه سوگندشان می سازند عدالت هیچگاه از نفس نمی افتد و مادام که گامهای خستگی ناپذیز و استوار می پایند و می پیمایند حق ماندنیست 

5b36aff06e598 ff2 اس ام اس روز وکیل

روز وکیل

هفت اسفند روز وکیل مدافع بر تمامی مدافعان حق و عدالت مبارک باد