اس ام اس روز جهانی عصای سفید

fu9894 اس ام اس روز جهانی عصای سفید

متن ادبی در مورد روز عصای سفید

روز جهانی نابینایان، روز عصای سفید را گرامی میداریم و به نابینایان ایران اسلامی تبریک عرض می کنیم.

5b3d575f4a24a ff7 اس ام اس روز جهانی عصای سفید

پیام روز عصای سفید

آیا می دانید رودکی، پدر شعر فارسی که در سن ۸ سالگی حافظ کل قرآن کریم بود؛ نابینا بوده است؟

روز نابینایان مبارک باد

روز جهانی عصای سفید

عصای سفید چونان پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشن دلان به حرکت در می آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تأمل و تفکر دیگران می گذارد. این روز بر تمامی روشن دلان عزیز ایران 

اسلامی مبارک باد.

5b3d575f4a24a ff7 اس ام اس روز جهانی عصای سفید

اس ام اس تبریک روز جهانی عصای سفید

گر نباشد چشم ظاهر عیب نیست

در نبود چشم دل باید گریست

 روز عصای سفید را گرامی می داریم.

5b3d575f4a24a ff7 اس ام اس روز جهانی عصای سفید

روز جهانی عصای سفید

به آن کسی که چشمهایش نمیبیند، یک عصای سفید بدهید؛

و به کسانی که با چشم قلبشان نمی بینند ، صد عصای سیاه ،

بگذار شدت مصیبت را همه بدانند …

روز عصای سپید بر روشندلان عزیز گرامی باد

5b3d575f4a24a ff7 اس ام اس روز جهانی عصای سفید

 روز عصای سفید

نور هستی در وجودت زنده است

لیک ایمان در دلت تابنده است

او که آگه بر همه کردار توست

در تمام زندگی او یار توست

شوق و شور زندگی در سینه است

قلب تو روشن تر از آیینه است

 روز عصای سفید را گرامی می داریم.

5b3d575f4a24a ff7 اس ام اس روز جهانی عصای سفید

 اس ام اس روز نابینا

روز جهانی عصای سفید را به همه روشندلان سبز چشم تبریک میگویم. امیدوارم همیشه سبز باشید و سبز زندگی کنید.

5b3d575f4a24a ff7 اس ام اس روز جهانی عصای سفید

متن تبریک روز نابینایان

حضرت محمد(ص): کور آن نیست که چشمش نابینا باشد، کور آن است که دیده بصیرتش کور باشد.

5b3d575f4a24a ff7 اس ام اس روز جهانی عصای سفید

پیام در مورد روز عصای سفید

نزد همه بی بصر شود خار و خجل

وز کوردلی اسیر ماند گل

بگریز ز تیرگی روشن دل باش

چون کوری چشم تو بهتر ز کوری دل

 روز عصای سفید را گرامی می داریم.

بیشتر بخوانید:  اس ام اس زیبای عصر بخیر